תולדות מלחמת היהודים עם הרומאים / יוספוס פלביוס – אינדקס

ספר ראשון:

פרק 1: על כיבוש ירושלים ועושק ההיכל ועל מעשי המכבים מתיתיהו ויהודה ועל מות יהודה.

פרק 2: על-דבר יורשי יהודה: יונתן, שמעון ויוחנן הורקנוס.

פרק 3: על דבר אריסטובולוס, הראשון ששם על ראשו נזר מלוכה ומלך שנה אחת ומת אחרי רצחו את אמו ואת אחיו.

פרק 4: על מעשי אלכסנדר ינאי, אשר מלך 27 שנים.

פרק 5: בתשע שנות מלכות אלכסנדרה, נמצא השלטון בידי הפרושים.

פרק 6: הורקנוס יורש אלכסנדרה מחל על המלוכה לטובת אריסטובולוס, ואחרי-כן נעשה למלך מחדש על ידי חרתת, בעזרת אנטיפטרוס ולבסוף קם פומפיוס לשפוט במריבת האחים.

פרק 7: ירושלים נמסרה בידי פומפיוס והוא כבש את בית המקדש ונכנס אל קדשי-הקודשים, ויתר מעשיו בארץ יהודה.

פרק 8: אלכנדרוס בן אריסטובולוס הנמלט משבי פומפיוס נלחם עם הורקנוס אבל הוכה על ידי גבינוס ומסר בידו את המבצרים, אחרי-כן ברח אריסטובולוס מרומא ואסף אליו צבא, אך נוצח בידי הרומאים והושב אל רומא. ויתר מעשי גבינוס וקרסוס וקסיוס.

פרק 9: אריסטובולוס נהרג בידי אוהבי פומפיוס ובנו אלכנדרוס בימי סציפיון. אנטיפטרוס גמל חסד על ציזר (/יוליוס קיסר/) והראה את גבורתו בעזרו למתרדת במלחמה.

פרק 10: ציזר (/יוליוס קיסר/) הקים את אנטיפטרוס למנהיג ביהודה. אנטיפרטרוס הקים את פצאל לשר-צבא בירושלים ואת הורדוס לנציב בגליל. לקץ זמן קצר נתבע הורדוס לבית-דין וניצל מהמשפט. סקסטס קיסר נפל בשחיתות בַּסוס ואת משרתיו ירש מורקוס.

פרק 11: הורדוס הוקם לנציב בכל ארץ סורה ומַליך ירא מפניו והמית את אנטיפטרוס. שרי האלף מסכימים להמית את מַליך .

פרק 12: פצאל מנצח את הֶליכּס והורודוס מתגבר את אנטיגנוס במלחמה. היהודים התאוננו על מעשי הורודוס ופצאל בנו, אבל אנטוניוס סלח להם והקימם לטטררכים.

פרק 13: הפרתים הביאו את אנטיגנוס אל ארץ יהדה ואסרו את הורקנוס ואת פצאל. מנוסת הורדוס. ביזת ירושלים. יסורי הורקנוס ופצאל.

פרק 14: הורדוס גורש מארץ ערב ומיהר אל רומי ושם הוקם למלך היהודים בידי אנטוניוס וציזר (/יוליוס קיסר/) יחד.

פרק 15: אנטיגנוס צר על מצדה והורדוס שב מרומי והציל את המבצר ומשם מיהר אל ירושלים וגילה כי לקח סילון שוחד.

פרק 16: הורדוס כבש את ציפורי והכניע את השודדים יושבי המערות ואחרי-כן לקח נקמה ממחירס, אשר היה לו כאויב, ויצא אל אנטוניוס הצר על סמוסַטָה.

פרק 17: מות יוסף נגלה להורדוס בחלום הלילה. הורדוס ניצל בנס מצרה פעמים. הוא המית את פפוס רוצח-אחיו ושלח את ראשו אל פירורא, ואחרי-כן שם מצור על ירושלים ולקח את מרים לאישה.

פרק 18: הורדוס כבש בעזאת סוסיוס את ירושלים בחוזק-יד. רץ אנטיגנוס. על קליאופטרה ותאוות בצעהּ.

פרק 19: אנטוניוס שמע לקול קליאופטרה ושלח את הורדוס להלחם בערבים. אחרי מלחמות קשות היתה יד הורדוס על העליונה. על-דבר הרעש הגדול (/רעידת אדמה/).

פרק 20: הורדוס נמנה למלך מטעם אוקטוינוס הקיסר, כי הביא לו מתנות רבות, והוא שילם לו, בהשיבו לו את חלק ארצו, אשר נקרע מעליה מידי קליאופטרה, וגם את חבל נחלת זנון.

(פרק 21):

פרק 22: על מות אריסטובולוס והורקנוס הכוהנים הגדולים ומרים המלכה.

פרק 23: עלילות דברים על בני מרים. אנטיפטרוס קיבל את משפט הבכורה עליהם. הם עומדים למשפט לפני כיסא הקיסר, והקים מקים שלום בינהם ובין הורדוס.

פרק 24: תועבות אנטיפטרוס ודוריס. בגלל גלפירה יצאה דיבה על אלכנדרוס פירורא נחמד במעשה זר וגם אשמת שלמית נגלתה, והמלך סלח לפשעיהם. הורדוס עינה את הסריסים ואלכנדרוס נאסר בנחשתים.

פרק 25: ארכילאוס הקים שלום בין אלכנדרוס ובין פירורא ובין הורדוס.

פרק 26: אֵיריקלס מבאיש את ריח בני מרים ולא הועילו להם דברי אורטוס הטובים.

פרק 27: בהסכמת הקיסר האשים הורדוס את בניו לפני בית דין בבארות והם לא הובאו אל בית-הדין ונשפטו משפט מוות, וכעבור זמן קצר נשלחו את שמרון והומתו.

פרק 28: אנטיפטרוס נעשה שנוא לכל. המלך אמר לשדך את בני ההרוגים עם קרוביו, אך אנטיפטרוס שנא הזווגים, על נשי הורדוס ובניו.

פרק 29: אנטיפטרוס נמאס בעיני כל. הוא נשלח אל רומי עם צוואת הורדוס. פירורא מיאן לגרש את אשתו ועזב את אחיו ומת בביתו.

פרק 30: הורדוס חקר את דבר מות פירורא ומצא את סם-המוות אשר הכין לו אנטיפטרוס, ואחרי-כן גירש את דוריס ומרים והעביר את בנה הורדוס מנחלתו.

פרק 31: בתילוס הוכיח את אשמת אנטיפטרוס. אנטיפטרוס לא ידע דבר ושב מרומא והורדוס העמידו למשפט.

פרק 32: אנטיפטרוס נאשם לפני ורוס וראיות מובהקות הוכיחו את מחשבת הרצח. הורדוס דחה את עונשו עד שובו לאיתנו ושינה את צוואתו.

פרק 33: נשר הזהב הושלח לארץ. אכזריות הורדוס לפני מותו. הוא לטרוף נפשו בכפו, וציווה להמית את אנטיפטרוס ומת אחרי חמישה ימים.

ספר שני:

ספר שלישי:

מודעות פרסומת
%d בלוגרים אהבו את זה: