ניסיון תעסוקתי: ייעוץ סביבתי ופיקוח גיאולוגי

 1. הכנת דוחו"ת סקרי קרקע (שלב ב') וסקרים היסטוריים (שלב א'), עפ"י המתווה של המשרד להגנת הסביבה (על בסיס נוהלי ה-EPA האמריקאי). עבודה בשטח כדוגם קרקע מוסמך בכפוף להוראות הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISRAC) וכתיבת דו"ח תוצאות והמלצות להמשך בהתאם לנהלים.

 2. סקרי גז קרקע אקטיבי (TO-15, דיגום גז"ק למיכלי קניסטר), דיגום גז קרקע פסיבי (סופחנים) בתחנות דלק ובאתרים חשודים בזיהום תוצרי דלק (נוהל ASTM-D7758).

 3. הכנת סקרים סביבתיים הידרו-גיאולוגיים כנספח מלווה לחברות ייעוץ ופיתוח כלכלי.

 4. ניטור ביוגז באתרי סילוק פסולת. מדידת הרכב האוויר בעזרת Gas analyser ותכונות הקרקע לצורך הכנת מפות שוות ריכוזים בעזרת תוכנה גיאו-סטטיסטית (Surfer) וריכוז ממצאים בדוחו"ת תקופתיים. עבודה עפ"י נוהל ASTM-D5314.

 5. דיגום מי תהום בשיטת Low-flow. דיגום עפ"י נוהל משרד הבריאות לדיגום מים ושליחת הדגימות למעבדות מוסמכות לאנליזות כימיות שונות.

 6. פיקוח גיאולוגי בצמוד למכונת קידוח. אפיון הקרקע (USCS, ASTM-D2488) והסלע בתת הקרקע, מבחן SPT, הכנת לוג קידוח + סקרים גיאופיסיים בשדה (טומוגרפיית התנגדות חשמלית ERT, בדיקות אולטרא-סוניות) + תמיכה במעבדת קרקע (תכולת רטיבות, שטיפה דרך נפה #200, דירוג)

daniel_geologist

פיקוח גיאולוגי בצמוד למכונת קידוח. הגדת הקרקע/סלע עפ"י תקן ASTM-D2488 ובחינת האיכות עפ"י. SPT, vane test, pressuremeter

IMG-20150402-WA0001

סקר גז קרקע בשיטה אקטיבית: דיגום גז"ק למיכלי קניסטר TO-15.

DSC_1022

ניטור ביוגז בעזרת חיישן Gas Analyzer

DSC_0807

דיגום מי תהום בשיטת Low-Flow

פרויקטים עיקריים בתחום הקרקע, ההידרולוגיה וגז הקרקע.  .

 • דיגום קרקעות החשודות בזיהום
 • דיגום גז קרקע
 • הכנת סקרים היסטוריים סביבתיים

סקר פסולת אזה"ת קריית ביאליק

חוות דעת הידרו-גיאולוגית לתפעולו של שדה התעופה ע"ש אילן ואסף רמון בבקעת תמנע

 • מדידות גיאופיזיות בשדה -טומוגרפיית התנגדות חשמלית
 • פיקוח על קידוחים גיאולוגיים
 •  פרויקט כביש6: קטע 7 סמוך ליקנעם, קטע 3 סמוך למחלף סומך
 • כביש 2 – מחלף בית ינאי (במסגרת 'מכון התקנים')
 • כביש 57 – נתניה ניצני עוז – בדיקות 'פלטה גרמנית', vane test, מדגם בלתי מופר (במסגרת 'מכון התקנים')
  • בדיקות אולטרא-סוניות בשדה
  • פרויקט הרכבת הקלה – הקו האדום בתל אביב (במסגרת 'מכון התקנים')

 

פירוט ניסיון מקצועי כיועץ סביבתי

1. סקר קרקע – חברת 'צבי כהן אקולוגיה' שכרה את חברת איזוטופ לבצע סקר היסטורי ברח' הרכב 3 באזה"ת נתניה. מטרת הסקר ההיסטורי היא אפיון האתר כשלב מקדים לביצוע סקר קרקע. במסגרת הסקר ההיסטורי ביקרתי בארכיון ההנדסה של עיריית נתניה, אספתי מסמכים ושרטוטים שמראים שברח' הרכב 3 פעל בעבר מוסך (משנת 1952). לאחר סיור מקדים באתר, שיחה עם מפעילי המוסך שפעל שם בעבר ('מוסך יגאל') וסיור בסביבה הקרובה הוכן דו"ח ממצאים שריכז את פירוס המוקדים המזהמים באזור. סיכומו של הסקר ההיסטורי הציע תוכנית סקר קרקע (שלב ב') שכלל 8 קידוחים לעומק 2מ' ונטילת דוגמאות מפני השטח (0מ'), 1מ' ו-2מ' ושליחת המדגמים למעבדה לצורך אנליזת TPH (סך פחמימנים שמקורם בנפט), אנליזת מתכות בICP, ואנליזת PAH. תוצאות סקר הקרקע הראו כי קיים זיהום בצפון-מזרח האתר (קידוח מס'7 הראה ריכוז TPH של 2681ppm ו-838ppm עבור עומק 2מ' ו-0מ' (בהתאמה), גבוה מעל ערך הסף שעומד על 500ppm. לאור זאת הוצע לחפור בור במידות של 5מ'*5מ' ובעומק 3.5מ' ופינוי הקרקע החשודה בזיהום סביבתי לאתר סילוק פסולת מורשה. הקרקע פונתה לאתר סילוק פסולת דודאים. ביצעתי את הפרויקט מא' ועד ת'. הפרויקט בוצע בהצלחה לשביעות רצון הלקוח.

 

2. סקר גז קרקע – חברת הימנותא (קק"ל) שכרה את חברת איזוטופ לבצע סקר גז קרקע בקריית אונו. ביצעתי את הפרויקט מא' ועד ת'. סקר גז קרקע בשיטה אקטיבית (TO-15) בוצע ב-5 חלקות השייכות לגוש 6490 (מערבית לרח' נחל גמלא הנמצא בסמוך לבקו"ם בתל השומר). התכנון כלל קידוח 8 בארות ניטור גז קרקע וחיבור 8 קניסטרים (מיכלי פלדה הנמצאים בוואקום ושואבים את גז הקרקע) אליהם. תוצאות האנליזת ממעבדת בקטוכם נס ציונה (31.3.2015) הראו כי התגלה ריכוז בנזן של 30.20, 19.46 ו-17.41 מיקרוגרם/מ"ק (עבור קידוחים 1, 3 ו-8 בהתאמה). ערכים אלו גבוהים מערך הסף שעומד על 16ug/m^3. לאור זאת, הומלץ על דיגום חוזר. הדיגום החוזר שבוצע כחודשיים לאחר מכן (3.6.2015) הראה כי ריכוזי הבנזן בקידוחים 1,3 ו-8 לא התגלו כלל.  לפיכך אין חשש להמצאות בנזן בנקודות שנדגמו. הפרויקט בוצע בהצלחה לשביעות רצון הלקוח.

3.  אתר סילוק פסולת סגור 'שדה מודעין' מזרחית לאזה"ת שוהם. רשות מקרקעי ישראל שכרה את חברת איזוטופ לבצע מבחן שאיבה וחישוב הפקת ביוגז בשיטת EPA Method 2E. במהלך הסקר, יצאנו חברי צוות הייעוץ הסביבתי (תחת פיקוחו של שמוליק לוי שעושה חיל באוסטרליה) ל-3 ימי ניטור ביוגז בתנאים סטטיים (ללא שאיבה) ודינמיים (עם שאיבה בקצב קבוע) במערך קידוחי גז קרקע הפרוסים באתר. בכל באר גז קרקע נמדד הרכב הגז בעזרת מכשיר gas analyzer (ריכוז המתאן, פחמן דו-חמצני וחמצן הקיים בקצה הצינור), מד טמפ' ומד לחץ. הנתונים שנאספו מדיגום רציף של 24 שעות (כל שעתיים) הוכנסו למודל ממוחשב מבוסס אקסל. התוצאות הראו כי אין כדאיות כלכלית להפקת ביוגז מהאתר הנסקר. הפרויקט בוצע בהצלחה לשביעות רצון הלקוח.

4. מבחן שאיבה וקביעת התכונות ההידרולוגיות של אקוויפר חופשי –  אקוויפר יקנעם. חברת איזוטופ נשכרה ע"י חברת גיאוטכנולוגיה לבצע מבחן שאיבה באזור התעשיה יקנעם לצורך בחינת המאפיינים ההידרו-גיאולוגיים באתר בו מתוכננת הקמת תחנת דלק. בתאריך 16.12.2014 נערך מבחן השאיבה ע"י מר יפים שפרן, לצורך כימות המאפיינים ההידרולוגיים (מוליכות הידראולית, תולכה ואגירות) של האקוויפר המקומי (אקוויפר חופשי). חישוב התולכה (Transmissivity) והאגירות (Storativity) ביצעתי עפ"י משוואת ניומן אשר מתאימה לחישוב פרמטרים הידרולוגיים באקוויפר חופשי. מבחן השאיבה בוצע ב-3 בארות בעוד שינוי המפלס הנלווים נמדדו ב-3 הבארות השואבות ובבאר תצפית במרחק 3מ' מהבאר השואבת הסמוכה לה. עפ"י הנתונים, נראה כי התולכה של אקוויפר יקנעם בתחום הנסקר, עומד על 3-12 מ"ר/יום והאגירות המחושבת עומדת על 0.0038 (גודל חסר יחידות). הפרויקט בוצע בהצלחה לשביעות רצון הלקוח.

daniel-winkler-idan-baror

daniell-winkla

  ד"ר יהודית הרלבן, המכון הגיאולוגי (המנחה שלי במאסטר): דניאל וינקלר המלצה לדוקטורט

מכתב המלצה מרס"ן ד"ר אלון דדון

מכתב המלצה מד"ר מיכאל שנלדוב, מהנדס ראשי, חברת איזוטופ

מכתב המלצה מחברת צבי כהן אקולוגיה

מכתב המלצה מחברת הימנותא – קקל

מכתב המלצה מעידן בר-אור – יועץ סביבתי

ראיון עם ליאור קמחגי

קורות חיים – אנגלית

קורות חיים – עברית

קורות חיים – בגרמנית

מאסטר למדעי הגיאולוגיה והסביבה – אנגלית

 

geologist_msc_daniel_winkler

מודעות פרסומת