ניסיון תעסוקתי: ייעוץ סביבתי ופיקוח גיאולוגי

  1. הכנת דוחו"ת סקרי קרקע (שלב ב') וסקרים היסטוריים (שלב א'), עפ"י המתווה של המשרד להגנת הסביבה (על בסיס נוהלי ה-EPA האמריקאי). עבודה בשטח כדוגם קרקע מוסמך בכפוף להוראות הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISRAC) וכתיבת דו"ח תוצאות והמלצות להמשך בהתאם לנהלים.

  2. סקרי גז קרקע אקטיבי (TO-15, דיגום גז"ק למיכלי קניסטר), דיגום גז קרקע פסיבי (סופחנים) בתחנות דלק ובאתרים חשודים בזיהום תוצרי דלק (נוהל ASTM-D7758).

  3. הכנת סקרים סביבתיים הידרו-גיאולוגיים כנספח מלווה לחברות ייעוץ ופיתוח כלכלי.

  4. ניטור ביוגז באתרי סילוק פסולת. מדידת הרכב האוויר בעזרת Gas analyser ותכונות הקרקע לצורך הכנת מפות שוות ריכוזים בעזרת תוכנה גיאו-סטטיסטית (Surfer) וריכוז ממצאים בדוחו"ת תקופתיים. עבודה עפ"י נוהל ASTM-D5314.

  5. דיגום מי תהום בשיטת Low-flow. דיגום עפ"י נוהל משרד הבריאות לדיגום מים ושליחת הדגימות למעבדות מוסמכות לאנליזות כימיות שונות.

  6. פיקוח גיאולוגי בצמוד למכונת קידוח. אפיון הקרקע (USCS, ASTM-D2488) והסלע בתת הקרקע, מבחן SPT, הכנת לוג קידוח + סקרים גיאופיסיים בשדה (טומוגרפיית התנגדות חשמלית ERT, בדיקות אולטרא-סוניות) + תמיכה במעבדת קרקע (תכולת רטיבות, שטיפה דרך נפה #200, דירוג , וכו')

daniel_geologist

פיקוח גיאולוגי בצמוד למכונת קידוח. הגדת הקרקע/סלע עפ"י תקן ASTM-D2488 ובחינת האיכות עפ"י. SPT, vane test, pressuremeter

IMG-20150402-WA0001

סקר גז קרקע בשיטה אקטיבית: דיגום גז"ק למיכלי קניסטר TO-15.

DSC_1022

ניטור ביוגז בעזרת חיישן Gas Analyzer

DSC_0807

דיגום מי תהום בשיטת Low-Flow